Nehemja

– Glädje i Herren ger styrka

Fakta

Författare: Nehemja var munskänk hos den persiske kungen. Vissa delar av texten är skrivna i jag-form vilket gör att det är troligt att Nehemja är författare till i alla fall delar av texten.

Tid: Cirka 445–420 f Kr

Bakgrund: Juda rike besegrades av Babylonierna år 586 f kr. Många judar fördes bort till Babylon men det fanns också judar kvar i Juda och Jerusalem. När kungen, Nebukadnessar, dör börjar Babylon att falla samman och det erövras av Perserna år 539 f Kr. Kungen i Perserriket bestämde då att judarna fick återvända hem. Några återvänder till Juda och börjar återuppbyggandet av Jerusalem medan andra väljer att bli kvar i det som nu blivit Perserriket. Nehemja som själv var en ättling till dem som deporterats hade fått en bra ställning vid hovet och får därför möjlighet att tala med kungen om Jerusalems murar och om behovet av att få dem uppbyggda.

Nycklar

Jerusalem – Nehemja bok handlar om återuppbyggandet av Jerusalems murar. Stadsmuren var en viktig symbol för styrka och fred. Att inte ha murar kring staden gjorde det otryggt att bo där och därför var återuppbyggandet nödvändigt.

Sanvallat och Tobia – är två av dem som vi läser om, som gör stort motstånd mot att murarna ska byggas upp. Det fanns grannfolk i provinser kring Juda, provinser som alla hörde till Perserriket. När Jerusalems murar ska byggas upp utmanades det politiska klimatet ståthållare emellan och deras auktoritet blir hotad.

Av: Kerstin Oderhem, distriktsföreståndare EFS Sydöst-Sverige