Klagovisorna

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Författaren identifieras inte i texten, men enligt traditionen har profeten Jeremia skrivit boken.

Tid: Jeremia vandrar genom ett ödelagt Jerusalem efter den babyloniska erövringen 587 f.Kr.

Bakgrund: Gud tuktar nationen Juda genom att låta babylonierna erövra Jerusalem efter flera års belägring. Judas kung och ett stort antal politiska och andliga ledare – däribland flera profeter – förs till fångenskap i Babylonien. Klagovisorna kan ha skrivits för att användas på offentliga gudstjänster som ett uttryck för folkets ånger och som en bön om förlåtelse. Klagovisorna lästes så småningom på årliga minnesgudstjänster över templets förstörelse.

Nycklar

Hebreisk poesi: Fyra av de fem kapitlen i Klagovisorna är akrostiker där varje vers börjar med följande bokstav i det hebreiska alfabetet. Formen varierar något i Klagovisorna, där varje vers i kapitel 1 och 2 börjar med en ny bokstav. I kapitel 3 börjar tre verser på samma bokstav innan följden fortsätter till nästa bokstav. I kapitel 4 är det grupper på två verser för varje bokstav. Kapitel 5 följer inte samma akrostiska mönster.

Klagopsalmer: De fem klagovisorna i denna bok är av samma genre som klagopsalmerna i Psaltaren (exempelvis Ps 3, 12, 13, 21, 44, 60, 74, 77, 79, 80, 83, 85, 87, 90, 94, 123, 126, 129 och 142). Typiska moment i en klagovisa eller -psalm är en beskrivning av problemet, ett rop om hjälp, ett förtroendeintyg och ett löfte om tillgiven tjänst när situationen ändras. I Klagovisorna är dock förtroendeintyget och löftet om tjänst mindre framträdande än i Psaltaren eftersom betoningen här ligger på judeernas synd och ånger mer än på folket som hävdar sin rätt visavi orättvist lidande.

Av: Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.