Tredje Mosebok

”Ni skall vara heliga ty jag är helig.”

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Detta är förstås omdiskuterat och hänger ihop med frågan om hur alla Moseböckerna kom till. Men i böckerna beskrivs Mose som den tydliga medlaren mellan Gud och sitt folk i denna tid i historien. Bara i Tredje Mosebok finns över 30 tillfällen där Herren talar till Moses. Detta visar att Mose är källan till Moseböckerna, eventuellt också den som skrev ner hela eller delar av den. På senare tid har forskare lagt fram olika teorier om en eller flera redaktörer som sammanställde materialet i dess nuvarande form.
Tid: 1400-talet före Kristus.
Bakgrund: Tredje Mosebok handlar om vad det innebär att vara ett heligt folk som tillhör en helig Gud. Boken är en fortsättning på berättelsen om Israels vandring mot det förlovade landet. Här stannar vandringen upp och Gud ger instruktioner till Israels folk om hur de ska hantera synd och orenhet så att Gud själv kan bo i deras mitt. Många av instruktionerna gäller prästernas roll, och bokens latinska namn: Leviticus, betyder just ”det som rör prästerna”.

Nycklar

Helighet – hebreiska: qadosh. Ordet betyder bokstavligen avskild. Det är ett av Guds främsta kännetecken och innebär att han är upphöjd över allt och fri från all ofullkomlighet. I den meningen är endast Gud helig. Men Gud förutsätter också en helighet hos sitt folk. En del av lagarna kan tyckas märkliga för oss, men bakom dem finns Guds vilja att ha ett avskilt och annorlunda folk som tog avstånd från mycket i andra folks praxis. Guds helighet bör stämma till ett mått av respekt och gudsfruktan, och det var förknippat med risker att på ett vanvördigt sätt närma sig Gud.
Relevans – Tredje mosebok har ett (oförtjänt?) dåligt rykte som en svårläst och icke-relevant bok. Det finns dock flera goda skäl att läsa denna bok, främst tre:

  1. Texter från Tredje Mosebok dyker ofta upp i diskussioner som rör vilken relevans olika bud har för oss kristna idag. Det skadar inte att vara lite insatt för att kunna orientera sig i dessa frågor.
  2. Helighetskoden (”Ni skall vara heliga, ty jag är helig”) gäller även idag och upprepas i Nya testamentet. Hur tillämpar vi det idag? Hur märks det att vi är ett heligt folk?
  3. För att få en djupare förståelse i Jesu försoningsoffer.

Alla dessa bud – Det kan vara bra att skilja på tre olika sorters lagar i Tredje Mosebok.

  1. De ceremoniella lagarna som rör gudstjänsten och offer. Dessa har fullbordats i Kristi försoningsdöd, men är ändå värda att studera eftersom de kan ge en djupare förståelse för vad Jesu offer innebär.
  2. De civila lagarna som gavs för styrande av nationen Israel på tiden, och som därför inte längre är bindande för kyrkan idag.
  3. De moraliska lagarna, varav många upprepas i Nya testamentet, som speglar Guds vilja för människan och är därför relevanta för oss kristna idag.

Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generation”-konsulent, Salt riks