Annorlunda Bibeldagar

Bibelvandringar – Följ med och se

Bibelvandringar kan göras som heldagar, som en annorlunda gudstjänst eller som en annorlunda andakt i anslutning till körövning, tonårsgrupp eller syföreningsmöten.
Nedan finns pdf med exempel på vandringar, fler kommer…

Gör naturligtvis gärna egna och skicka in dem om ni vill så kan fler använda dem. hanna.lundqvist@me.com

Bibelstudiedag / workshops – Smaka och se

Ge er i kast med 3:16-ställena i Bibeln

Låt varje träff få handla om ett av alla 3:16 ställen i Bibeln… eller vilken teologi vi får om vi bara läser de ställena. Läs texten i sitt sammanhang. Sök bakgrundskunskap. Samtala om vad texten vill tala in i ert liv. Här hittar du en pdf med Nya testamentets 3:16-ställen och två metoder att jobba med dem.
Kontakt: tin.mork@efs.nu

Bibelretreat – Och ni skall vara tysta

Kontakt: maria.smeds@efs.nu

Bibelhappenings – Gläd er i Herren

Låt församlingsdagen bli en bibeldag för hela familjen eller varför inte bjuda in kvarteret, byn, skolan till en äventyrsdag med Bibeln. Gör en upplevelsevandring, ha högläsning i ett tält, bygg tillsammans en modell i en sandlåda (ex av Galileen, med små legohus för att markera kafarnaum, nazaret osv). Baka bröd över öppen eld, spela teater, måla förslag till omslag för en ny Bibel (tryck upp vinnande förslag?), lär er vad olika bibliska namn betyder.
Ex. material –pdf
Kontakt: tin.mork@efs.nu

Bibeln och lovsång – Lova Herren ty han är god

Bibeln är full av lovsång.

  • Låt en dag fyllas av lovsång från Bibeln. Damma av gamla bibelkörer, sjung de nya, skapa nya melodier och gör bibelkörer av bibeltexter som berör er.
  • Låt gamla och unga vara med.
  • Låt någon leda ett bibelstudium där alla är aktiva
  • Låt någon annan leda körsång
  • Låt en tredje hjälpa till att skapa nya melodier
  • Ta med många olika typer av instrument

Kontakt: Maria.Smeds@efs.nu