Höga visan

”Min vän är min och jag är hans.” Höga visan 2:16

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: I Höga visans första mening så står det ”Sångernas sång, av Salomo” Detta har traditionellt tolkats som att det är kung Salomo som är författaren. Detta är möjligt men inte helt självklart eftersom ordet ”av Salomo” även kan översättas med till, för eller om. Om det är någon annan som författat Höga visan så vet man inte vem det är.

Tid: Om boken är skriven av kung Salomo så kan den dateras till 900-talet före Kristus. Andra bibelforskare menar att boken i sin nuvarande form först är färdigställd långt senare.

Bakgrund: Höga visan är en kärlekens lovsång. Den beskriver hur kärleken både söker och finner.

Nycklar

Det finns olika traditioner kring hur man ska tolka och förstå boken.

Den historiska tolkningen handlar om att det är en historisk händelse som beskrivs.

Alltså: Detta är en samling kärlekssånger. Att Höga visan finns med i Bibelns kanon är ett uttryck för att kärleken har en viktig plats i Guds skapelse.

Den allegoriska tolkningen – handlar om att det i Gammaltestamentliga berättelser döljer sig andliga och profetiska sanningar. Det innebär att det inte är så viktigt vad texten säger i historien utan vad berättelsen har för andlig mening.

Alltså: Höga visan verkar vid första anblicken vara kärlekssånger mellan en man och en kvinna men egentligen handlar den om kärleken mellan Gud och Israels folk och ur ett Nytestamentligt perspektiv, om kärleken mellan Kristus och kyrkan.

Den historisk typologiska tolkningen – handlar om att Gamla testamentets berättelser är historiska berättelser men samtidigt så pekar de fram mot något annat, är en profetisk bild som visar på vårt förhållande med Gud.

Alltså: Höga visan handlar om kärleken mellan två människor men samtidigt visar den på kärleken mellan Kristus och hans folk, Jesus och du.

På olika sätt har Höga visan blivit bedjarnas bok, en bok som sätter ord på vår längtan och för oss in i Guds kärleks djup. Denna vecka får vi läsa och drabbas av kärleken.

Av: Kerstin Oderhem, distriktsföreståndare EFS Sydöst-Sverige