Första Kungaboken

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Det är okänt vem eller vilka som har författat Kungaböckerna. (Judisk tradition har pekat ut Jeremia som författare).

Tid: Första Kungaboken sträcker sig över tidsperioden 970–850 före Kristus. Förmodligen nedskriven i nuvarande form på mitten av 500-talet före Kristus.

Bakgrund: Boken tar vid där Samuelsböckerna slutar och inleds med Davids död och hur Salomo efterträder honom som kung över Israel. Efter Salomos död splittras Israel upp i två riken och tiden framåt präglas av politisk oro, stridigheter och avgudadyrkan och avfall.

Nycklar

Historiens Gud När Jerusalem faller och judarna förs bort till Babylon väcks många frågor. Var Israels Gud inte i kontroll av historien? Om Israels Gud är god och allsmäktig, hur kunde denna olycka komma över Guds utvalda stad och hans tempel? Kungaböckerna svarar med att Israels Gud verkligen är historiens Gud, men han har låtit detta ske som en konsekvens av Israels synd och avfall. Gud styr sitt folks öde och han har kontroll över allt som sker. Hur ser vi moderna bibelläsare på detta idag?

Sann tillbedjan – En viktig nyckel i Kungaböckerna gäller frågan om tillbedjan som främst berör tre områden:

  1. Herrens exklusivitet. Herren är den ende som ska tillbes, och detta gäller både israeliten och främlingen. Endast då kan hela jorden förstå att Herren är Gud och ingen annan (1 Kung 8:40–43, 60).
  2. Falsk tillbedjan. Mycket av berättelserna i Kungaböckerna handlar om hur Guds profeter avslöjar falsk tillbedjan. Salomo förleds att tillbe främmande gudar och de kungar som följer går i samma fotspår fast än värre. Gud reser upp profeter som konfronterar och utmanar ledarna som förleder folket. Elia är en av dessa.
  3. Platsen där man ska tillbe. Gud har fäst sitt eget namn vid Jerusalem och templet. Sann tillbedjan är riktad mot templet med löften om bönesvar. Men offerhöjder och alternativa gudstjänstplatser växer fram mer och mer och drar dom över landet.

Guds löften – Samtidigt som Israels folk går mot sin egen undergång så lyser Guds löften starkt i allt det mörka. Kungaböckerna innehåller många starka löften. Oavsett hur djupt Israel sjunker så lovar Gud att höra och förbarma sig om Israel omvänder sig och söker honom.

Av: Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generation”-konsulent, Salt riks