Bibelläsningstips / övningar

Bibelläsningsdagbok

Det är en god ide vid all bibelläsning att ha en anteckningsbok bredvid sig. Den blir en plats för reflektioner jag gjort, tankar jag fått och frågor som hänger kvar. Att ta sig tid att formulera detta gör att ordet får fäste och form i mitt medvetande.

Kanske vill du också ge plats för ett citat ur det stycke du läst och vill ta med dig in i dagen och en skriftlig bön. Skriver man datum blir boken snabbt till en spännande dagbok att bläddra tillbaka i och återvända till bibelställen och reflektioner som annars lätt försvinner i den ständiga strömmen av tankar.

Frågor att söka svar på…

Här finns en uppsjö av modeller, till att börja med kommer här tre olika metoder.

 1. Tre U: När du läst texten fundera över:
  1. Uppmuntran – vad finns av uppmuntran i texten.
  2. Utrustning – på vilket sätt vill texten rusta dig eller påminna dig om möjligheter och gåvor.
  3. Utmaning – uppmanar texten till något, direkt eller indirekt. Hur blir texten levt liv?
 2. Fyra V :
  1. Vad står det?
  2. Vad betyder det?
  3. Vad ska jag göra med det?
  4. Vem kan jag dela det med?

Fyra V (pdf, 90,2 kb)

Låt den egna berättelsen möta Guds berättelse

Med utgångspunkt i Thomas Groomes studiematerial Shared Praxis har Nils J Lundgren utformat en svensk version. Detta är en metod där vi engagerar flera av våra sinnen och lyssnar, inte bara till tankar utan också till känslor. Tillsammans i gruppen ställer man sedan frågor till sitt eget liv och till Gud utifrån det som man tillsammans läst. Studiematerialet finns här som pdf , lätt att trycka upp och använda.

Interpretation

Vid teologiska högskolor i hela världen studeras exegetik – bibelvetenskap och alla möjliga nivåer av bibeltexten vrids och vänds på. En del av oss älskar denna typ av bibelstuderande och andra av oss vill helst bara läsa och samtala i enkelhet. Här kommer en enkel mini-interpretationsmodell att använda sig av om man vill börja smaka på frågorna som exegeterna jobbar med varje dag, ensam eller tillsammans med andra.

Mini-interpretation (pdf, 35,2 kb)

Meditativa övningar i grupp:

 1. Låt någon läsa en bibeltext högt i rummet, därefter ges en stund av tystnad där var och en själv läser texten ett par gånger. Under tiden som man läser väljer man ett ord / en strof som man fastnar för på något sätt. Slutligen ställer man sig i en ring och var och en får i tur och ordning säga sitt ord/strof med några sekunder emellan och varvet blir ett nytt sätt att höra texten igen
 2. En plats i bibeln där jag känner mig hemma, leva sig in och fundera över varför, ev. skriva eller måla, dela med varandra.
 3. Voxbiblia – låta en text läsas i rummet om och om igen och låta alla sitta med något i handen som ansluter till texten, sand, vatten, spik, ull. Låt det bli tyst i rummet och ge tid för bön och om någon vill skriva ner tankar och känslor

 

Skapande övningar:

 1. Berätta på ett nytt sätt, välj något att utgå ifrån tex. en berättelse som ni sedan berättar ur en av rollernas ögon eller skriver en haikudikt utifrån. Hjälps åt att hitta berättelsens struktur, höjdpunkt och bärare av handlingen och sätt er sedan själva och skriv. Dela därefter med varandra.
 2. Allt har sin tid, Pred. 3:1ff, rörelse. pdf inom kort

 

Våga vara konkret-övningar:

Övningar där ni anslutning till bibelläsningen också gör det som bibelläsningen berättar om

 1. Jakob vid Jaboks vad.- vad är min brottning med Gud?
 2. Fiska – att bli mött av Gud, i sitt tvivel och sin kärlek. Joh. 21:3 ff
 3. Tvätta varandras fötter, Joh. 13 – tjäna varandra med ömhet.
 4. Ler i krukmakarens händer. Jes 29.16; 45:9-12, – Hur ser jag på mig själv som önskad och skapad av Gud till att vara Jag.
 5. Övriga förslag.

Pdf:er kommer inom kort

 

Studera tillsammans-övningar:

 1. tre och sexton : Arbeta tillsammans med 3:16 ställena i Nya Testamentet!
 2. Välja ett ord och använda en konkordans för att djupdyka i just det ordet. Vishet, Tro, Bön…
 3. Studera t.ex. olika titlar på Jesus i smågrupper, Lamm, Lejon, Människoson…Möts och dela med er.
 4. Bibelvandring / ”tipspromenad”- med samtalsfrågor/reflektioner ev . även med olika upplevelsestationer. Kan vara ett sätt att dela med sig från olika grupper, varje grupp formulerar en eller ett par lappar utifrån det man arbetat med. Går att göra väldigt enkelt och att bygga ut väldigt mycket.