Josua

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: I Boken får vi inte reda på vem som skrivit den, men av tradition har Josua ansetts vara författare till boken. Det kan ju däremot inte gälla den del av boken som handlar om tiden efter hans död. De återkommande små notiserna ”ännu i dag” pekar också på att boken åtminstone är omredigerad vid ett senare tillfälle.

Tid: Vi befinner oss alldeles i tiden efter Israels folks 40-åriga ökenvandring, cirka 1200 år före Kristus.

Bakgrund: De rötter som Josua bok vilar på är djupt förankrade i ”Moseboksmyllan”. Nu ska löftet, som allting hittills egentligen har handlat om ända sedan 1 Mos 12 (när Herren kallar och välsignar Abraham), gå i slutlig uppfyllelse. Israels folk kommer nu för andra gången fram till stranden av Jordanfloden för att korsa den och erövra Kanaans land. Första gången gick det inte så bra. Men nu har en ny generation vuxit fram.

Nycklar

Guds löften
Det är väldigt talande att uppfyllelsen av löftet sker direkt efter det att Mose har dött. Mose själv, den störste ledaren som funnits i Israels historia, får inte vara med om att se löfte gå i uppfyllelse. Så är det. Stora män och kvinnor kommer och går – men Guds löfte består! Stora ledare är viktiga för Guds folk, men de är inte allt. ”Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk…” (1:2). Herrens trofasthet är inte beroende av vad människor åstadkommer, oavsett hur duktiga, kloka eller rikt utrustade de är. Han är alltid förmögen att själv uppfylla sina löften, oavsett vem som får i uppdrag att utföra dem.

Guds Ord
”Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster. Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt.” Regelbunden, noggrann läsning och ett dagligt intag av Guds ord leder automatiskt till lydnad av det. Avsaknad av läsning resulterar i avsaknad av lydnad. Detta är ord riktade specifikt till Josua, som ledare för Guds folk. Men jag tror att samma kallelse riktades till varje israelit då och till varje kristen idag. Om vi inte kan utläsa det direkt ur Jos 1:7-8 så kan vi se det på andra ställen i Bibeln. De inledande orden i Psaltaren beskriver till exempel hur det borde vara för varje sann Gudstroende människa: ”Lycklig den… som har sin lust i Herrens lag och läser en dag och natt”.

Guds närvaro
Det är Guds närvaro mitt ibland sitt folk som gör hela skillnaden i Josua bok. När Israeliterna intar Jeriko verkar det som att Gud insisterar på att hans folk nästan ska vara passiva så att hans egen ära och makt skall komma i fokus. Det normala sättet som Gud arbetar på är ju att använda oss för att utföra hans verk. Men eftersom vi så ofta tenderar att själva ta åt oss av äran och på så sätt skymma Guds glans, så sätter han ibland vår medverkan åt sidan. Helt enkelt för att vi ska se och förstå att ”den väldiga kraften [är] Guds och [kommer] inte från mig” (2 Kor 4:7).

Arvet
Ett arvegods kan vara hur fult och tråkigt som helst, objektivt sett, men ändå betyda enormt mycket för den som tar emot det. Det påminner personen om den som arvet kom ifrån. Likadant är det med Josua bok. Från kapitel 13 och framåt går tempot ner betydligt och det blir inte lika spännande läsning längre. Men då börjar beskrivningen av arvet! Och om vi sätter oss in i israeliterna situation, så var detta kanske det bästa av allt. Äntligen var det utlovade landet deras! Beskrivningarna av landgränser och områden fungerar därför som en påminnelse om Honom som gett dem allt detta.

Jonas Nordén, EFS missionär i Addis Abeba Etiopien.