Malaki

– ett citat

Fakta

Författare: Namnet Malaki betyder ”min budbärare” och det kan ha varit Malakis eget namn eller en pseudonym. Profeten Malaki var den siste av de gammaltestamentliga profeterna; efter honom uppträde ingen profet i landet. Enligt judisk tradition dog profetians ande ut med Malaki.

Tid: 460–430 före Kristus.

Bakgrund: När Malaki skrivs har det gått cirka 100 år sedan folket återvände från sin fångenskap i Babylonien. Tron på Gud har under den tiden tunnats ut bland både folket och prästerna. För att ta tag i konkreta problem som uppstått i denna situation är boken skriven i dialogform. Författaren lyfter upp folkets frågor och förmedlar svar från Gud. Svaren ger en förnyad uppenbarelse av Guds kärlek men också hans dom över synden. Författaren önskar i slutet ge folket hopp i väntan på att Messias skall komma.

Nycklar

Se Sakarja.

Av: Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.