Johannesevangeliet

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Det är utan tvekan aposteln Johannes som är författaren, ”den som Jesus älskade” (13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24). Han nämns inte vid namn i evangeliet, vilket är svårt att förklara om det inte var han själv som skrev det. Han är ett ögonvittne till Jesu liv och gärningar, som flera små detaljer i evangeliet avslöjar – till exempel huset i Betania som fylldes av doften från en sönderslagen flaska med dyrbar balsam (12:3).

Tid: Den traditionella uppfattningen är att Johannes evangelium skrevs cirka år 85 efter Kristus. Men i mer modern tid har forskare hävdat att det kan vara mycket tidigare än så, några säger redan på 50-talet, andra före år 70 efter Kristus.

Bakgrund: Johannes var en av de tolv som vandrade med Jesus under tre år. Under dessa år gick det mer och mer upp för honom vem Jesus var, och han skriver själv att det var när han lutade sig in i och såg den tomma graven som han verkligen ”trodde”. Han skriver sitt evangelium för att andra ska göra samma upptäckt.

Nycklar

”För att ni ska tro”
Johannes skriver sitt evangelium för att människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Därför lägger han fokus på att återge viktiga händelser, mer än att ge en korrekt kronologisk historia av Jesu liv och gärningar. Vi kan se att hans berättelse ibland rimmar dåligt med de övriga evangelierna, på grund av detta. Johannes är mycket mer en predikant än historiker, och vill förkunna för folket att Jesus är den som ha kommit hit till jorden för att vi inte ska gå under utan ha evigt liv.

Två tydliga delar
Evangeliet är ”uppdelat” i två större delar. Den första delen är kapitel 1–12 och har ett tydligt utåtriktat fokus. Här förkunnas evangeliet och sju tecken som Jesus gör är nedtecknade, som visar oss hur människor kommer till tro på Honom. Det är också tecken och förkunnelse som väcker irritation och ilska hos Jesu motståndare. Den andra delen har ett tydligt inåtriktat fokus. Här undervisar Jesus sina lärjungar i längre sjok och Johannes återger också hur han ber för dem. Här återges inga tecken och inga konfrontationer med motståndare. Jesus bygger upp och styrker sina egna, de som redan kommit till tro på honom. En egenhet i Jesu tal är den starka betoningen på kärlek. Ordet förekommer bara sex gånger i kap 1–12, men hela 31 gånger i kapitel 13–17.

”Jag är”
Johannes återger hela sju olika saker som Jesus säger om sig själv, där varje sak inleds med orden ”Jag är”. Orden är en återspegling av hur Gud presenterar sig själv för Mose vid den brinnande busken: ”Jag är den jag är” (2 Mos 3:14). Jesus säger att han är: ”livets bröd”, ”världens ljus”, ”grinden in till fåren”, ”den gode herden”, ”uppståndelsen och livet”, ”vägen, sanningen och livet” och ”den sanna vinstocken”.

Kärlek, Liv och Ljus
Tre oerhört centrala ord i Johannesevangeliet är kärlek, liv och ljus. Kontrastparen kärlek–hat, liv–död och ljus–mörker, får flera gånger beskriva skillnaden mellan denna värld och Guds rike.

Av Jonas Nordén, missionär och präst i Etiopien.