Första Korinthierbrevet

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Bakgrund: Detta är verkligen en problemskrift från Paulus! Partibildningar, schismer, sociala grupperingar, rättstvister mellan församlingsmedlemmar, män som utnyttjar prostituerade, ett fall av incest, avgudadyrkan, stökiga gudstjänster, missbruk av de andliga gåvorna med mera. Paulus har en del att gå till rätta med.

Tid: Paulus kom till Korinth första gången på sin andra missionsresa (cirka 51–52 e. kr.) och stannade kvar där i 1,5 år för att undervisa dem om Guds ord. När Paulus skriver detta brev så har det gått cirka tre år sedan han lämnade församlingen.

Vad låg bakom problemen i församlingen?

 1. Sekularisering – influenser från det omgivande samhället
 2. Segregering – sociala klyftor och spänningar
 3. Spiritualisering – Överdriven andlighet. Paulus går tillrätta med dem om hur de ser på vishet och andlig mognad.

Nycklar

Att läsa Första Korinterbrevet: Det är som att kastas in i ett pågående debattprogram på teve. Du vet inte riktigt vad som har sagts innan men genom att lyssna noggrant på inläggen så kan du efter ett tag få reda på vad de pratar om och vilken fråga som diskuteras. Men en sak som gör det ännu svårare med Paulus brev är att vi bara har hans brev. Vi hör bara en part i dialogen. Det är som att lyssna till någon som pratar i telefon! Vi hör inte den andra parten, men vi kan ändå förstå vad de pratar om genom att lyssna på den ena parten. Det var 2000 år sen brevet skrevs och det var inte direkt till nutidsmänniskan han skrev. Så när vi nu ska läsa detta brev tillsammans kan vi få göra det med stor nyfikenhet och uppmärksamhet. Varför säger han så? Vad har hänt i församlingen? Hur såg relationen mellan Paulus och församlingen ut? Vad är det i brevet som enbart rör den kulturella situationen och vad är relevant även för vår tid?

Brevets struktur

 1. Inledning 1:1–9
  Hälsning och tacksägelse
 2. Respons på vad Paulus har hört från Korinth 1:10–6:20
  Om splittring 1:10–4:21
  Om sexuell omoral 5:1-13
  Om rättsliga processer 6:1–11
  Om att gå till prostituerade 6:12–20
 3. Respons på korinthiernas brev 7:1–16:12
  Om att gifta sig eller inte 7:1–40
  Om att äta offerkött eller inte 8:1–11:1
  Om gudstjänsten 11:2–14:40
  Om uppståndelsen 15:1–58
  Om insamlingen till Jerusalem och resplaner 16:1–12
 4. Avslutning 16:13–24
  Några sista uppmaningar och hälsningar

Av: Daniel Svensson, präst i Ansgarskyrkan, Linköping