Filipperbrevet

Fakta

Bakgrund: Filippi var den första församling Paulus grundade (år 50 eller 51) i det som i dag är Europa, läs Apg.16:11–40. Brevet skrevs med stor sannolikhet i början av 60-talet från fängelset i Rom och tillhör de så kallade fångenskapsbreven. Församlingen bestod av greker och invandrade romare samt av en mindre grupp Jesustroende judar. De var glada över sin nyvunna identitet i Kristus men var osäkra hur de skulle kunna leva ett Kristusliknande liv och upplevde motståndet och lidandet för Kristi skull som svårt, 1:29, 3:18f. Dessutom fanns oenighet i ledningen av församlingen, 2:1–4, 4:2–3.

Nycklar

Paulus syfte med brevet är att tacka dem för deras stöd för honom i fängelset och att uppmuntra dem som hade det svårt och uppmana dem att inte ge upp kampen för Kristus. Ingen församling har stått Paulus så nära som den i Filippi. De har lidandet i Kristi efterföljelse gemensamt. Någon har betecknat detta vänskapsbrev som ett exempel på brevskrivningens sakrament.

Grundtonen i brevet är dock glädjen.”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er”, 4:4. Filipperbrevet har därför kallats ”Glädjens brev”. 16 gånger förekommer ”glädje”, ”glädja sig”, ”glad”. Sök reda på dem!

Det finns också mycket djup teologi i Filipperbrevet.”Evangelium” är brevets grundtema, nio gånger förekommer det, oftare än i något annat brev, bortsett från Romarbrevet. Jesus Kristus Herren spelar en mycket central roll i detta brev, nämns 44 gånger, Gud Fadern 24 gånger. ”Livet i Kristus”, ”i Herren” omnämns 19 gånger, Kristi  återkomst lyfts fram fem gånger.  Anden omtalas fyra gånger. Grunden till läran om treenigheten finns alltså i detta brev.

 

Av: Agne Nordlander, predikant, Uppsala.