Andra Mosebok

Ladda ner hela veckans bibelläsning här.

Författare: I judisk tradition är alla fem Moseböckerna skrivna av Mose själv. Men hela Första Mosebok och början på Andra Mosebok utspelar sig före Mose födelse. Boken är nedskriven långt senare och har därför förts vidare genom muntlig tradition.
Tid: Händelserna utspelar sig troligtvis runt år 1 200 före Kristus
Bakgrund: Första Mosebok slutar med att Israeliterna har flytt hungersnöd och genom Josef kunnat bosätta sig i Egypten. I början av Andra Mosebok har Israeliterna blivit slavar till Egyptierna och ropar till Gud om räddning. Kap 1–4 handlar om Mose liv innan Gud kallar honom till att föra folket ur Egypten. Kap 5–13 handlar om hur Gud försöker få Farao att släppa folket genom de 10 plågorna. Kap 14–40 handlar om ökenvandringen och en del utav reglerna i förbundet mellan Gud och folket.

Nycklar

Syfte : Hela boken är en historisk berättelse där tyngdpunkten ligger på Guds handlande i att frige och sluta förbund med sitt folk. Det gör att berättartempot skiljer sig markant. Till exempel passerar Mose första 80 år förbi med enstaka nedslag – som när han mördar en människa och gifter sig – men när sedan Mose talar med Farao så är hela dialogen utskriven. På samma sätt ser vi att samtalen Mose har med Gud samt lagarna Gud ger folket, är väldigt detaljerade. Boken är alltså ingen allmän historiebok utan snarare en bok som tydligt vill beskriva Guds handlande gentemot Israeliterna.
Förbundet: Förbundet som Gud ingick med Abraham (1 Mos 15) och som innebär att hans ättlingar ska få bo i Israel är det som är grunden för Guds handlande i boken (2 Mos 3). Det är detta förbund som sedan fördjupas när folket får frågan (2 Mos 19:4–6) om att bli Guds utvalda folk och som sedan de 10 budorden och lagarna är en bekräftelse på.
Lagarna: När israeliterna blir Guds utvalda folk så blir de också på ett speciellt sätt Guds representanter. Därför ger Gud dem tydliga regler i allt ifrån vardagssaker såsom vad som händer om man inte lägger på brunnslocket (2 Mos 21:33) till hur prästernas kläder ska vara (2 Mos 28). Mitt i alla dessa regler kan vi se en Gud som är noga med sin helighet och att han inte tar lätt på förbundet på israeliterna och att inte heller de ska göra det. En del av dessa lagar kan utmana oss – såsom regler för hur man har slavar eller till praktiserandet av dödsstraff. Bönen bör då bli: Hjälp mig att förstå och lära mig mer om Dig i dessa, till synes, märkliga lagar.

Av: Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks.