Titusbrevet, Filemonbrevet och Judasbrevet

Fakta

Författare och tillkomst: Titus- och Filemonbreven är med allra största sannolikhet skrivna av Paulus. Filemonbrevet har även en medförfattare i Paulus kollega Timotheos. Judasbrevet är skrivet av Judas, som var Jesus bror.

Bakgrund: Titus- och Filemonbreven riktade till specifika personer, med specifika ärenden. Särskilt Filemonbrevet är ett personligt brev från en vän till en annan. Titusbrevets ärende är att uppmuntra Titus att vara en bra pastor för sin församling. Även om dessa brev är personliga och specifika kan vi fortfarande lära oss mycket av att läsa dem. Judasbrevet är något mer allmänt till sin karaktär, skrivet som uppmuntran till en grupp kristna, snarare än en enskild individ.

Nycklar

Sanningen: Både Titus- och Judasbrevet innehåller starka varningar att hålla sig till rätt lära, det som är sant om Jesus. Då, liksom nu, fanns det en mängd olika idéer om vem Jesus var, vad det betydde att vara kristen samt hur en kristen människa borde leva. Paulus och Judas uppmuntrar sina läsare att argumentera och tillrättavisa de som försöker sprida en falsk version av kristen tro. Denna uppmaning ekar till oss även idag. Också vi är kallade att förklara och försvara den tro vi fått lära känna genom Jesus.

Godheten: Såväl Titus- och Judasbrevet som Filemonbrevet talar om vikten av att göra goda gärningar mot andra människor. Tron på Jesus behöver få effekter på hur vi bemöter varandra: med respekt, kärlek, ödmjukhet och nåd. Paulus lägger särskild vikt vid att livet i församlingen måste präglas av detta, och då särskilt att församlingsledaren bör vara ödmjuk, gästfri och ha en allmänt god personlighet.

Nåden: I samtliga tre brev träder Guds nåd fram på olika sätt. Gud, som inte ljuger, ger oss evigt liv (Titus), Gud ger oss allt gott (Filemon), vi är älskade av Gud (Judas). Den nåd som läsarna fått från Gud får de sprida vidare. Detta blir som tydligast i Filemonbrevet, där Paulus uppmanar Filemon att inte straffa Onesimos, som var en slav som rymt från Filemon och sedan blivit kristen, utan att visa honom nåd och ta emot honom som en broder. Nåden är ett tema genom hela Bibeln, så även i dessa tre brev.