1-2 Timotheosbreven

Fakta

Tid: 1 Tim skrevs antagligen i mitten av 60-talet e.Kr. då Paulus befanns sig i Makedonien. 2 Tim är Paulus sista brev och skrevs från fängelset i Rom i väntan på sin dom cirka år 67 e Kr. Han avrättades kort efter detta.

Författare: Breven är med största sannolikhet skrivna av Paulus även om vissa forskare bestrider detta då språket och innehållet skiljer sig en del från Paulus övriga brev. Det kan förklaras genom att Paulus ofta använde sig av sekreterare när han skrev sina brev. Om dessa har fått en större frihet kan det ha skapat skillnader. Somliga tror att det är evangelisten Lukas som var sekreterare vid utformningen av breven då det språkmässigt finns likheter med både Apostlagärningarna och Lukasevangeliet. Detta kan styrkas av 2 Tim 4:11 där det står att Lukas är finns hos Paulus när brevet skrivs.

Bakgrund: 1 och 2 Tim brukar, tillsammans med Titusbrevet kallas för pastoralbreven. Här ger Paulus direktiv för hur problem som kan uppkomma i församlingarna ska behandlas. Timotheos var en ung ledare i församlingen i Efesos och stod Paulus mycket nära. Paulus benämner honom i flera brev som ”Min son i tron”. Timoteus var fysiskt svag och drabbades ofta av sjukdom. Han behövde även mycket uppmuntran. Men Paulus hade stort förtroende för honom och han sändes därför som sändebud till olika församlingar.

Nycklar

Håll fast vid sanningen: många falska och vilseledande läror cirkulerade i Efesos. Paulus uppmanar därför Timoteus och Titus att koncentrera sig på kärnan i budskapet: evangeliet. Det bästa sättet att förhindra villoläror är att förkunna sanningen.

Tacksamhet: som alltid i Paulus brev skiner tacksamheten igenom. Tacksamheten över Timotheus, över frälsningen och över nåden. Han glömmer inte sin historia som ivrig förföljare av den kristna församlingen, men hans tacksamhet flödar över trots att det gått närmare 30 år sedan han blev frälst.

Var uthållig: Paulus visste vad det handlade om att lida för sin tro. Och han uppmanar Timotheus att vara uthållig. Han varnar för att det onda ökar, i världen och i församlingen, ju närmare tiden för Kristi återkomst vi kommer. De som troget håller sig till Kristus kommer att bli utsatta för förföljelser.

Av: Sofie Siverman, projektledare för insamling EFS.