Andra Korinthierbrevet

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Aposteln Paulus skriver detta brev till den grekiska församlingen i Korint som han har grundat.

Tid: Paulus skriver detta brev från Makedonien norr om Grekland cirka år 56.

Bakgrund: Paulus har två gånger varit i Korint och redan skickat ett brev. Nu är han i färd med att skicka sitt andra brev inför sitt tredje besök i staden. Under första besöket grundade han församling. Besöken och breven därefter syftar till att bygga upp församlingen så att den blir än mer helig och trogen evangeliet.

I 1 Kor förmanar han dem för omoraliska beteenden, att de har falska apostlar som förkastar. En del av dessa problem verkar ha löst sig nu till andra brevet men de godtar honom ännu inte riktigt som en apostel.

Nycklar

Prövning och tröst: Paulus inleder med att kalla Gud för barmhärtighetens Fader och all trösts Gud och visar på ett av brevets viktigaste tema. Gud tröstar oss när vi prövas. Paulus själv har lidit mycket och har misströstat om livet (1:8, 11:24–28) och har fått uppleva hur Gud tröstat honom. Han skriver ”när jag är svag, då är jag stark” (12:10) för då blir Kristi kraft starkare.

Insamlingen till församlingen i Jerusalem: En relativt stor del av det här brevet handlar om den här insamlingen och är det brev med mest undervisning om givande. Situationen för församlingen i Jerusalem var ekonomiskt svår eftersom medlemmarna ofta var fattiga från landet och att de inte hade så stora inkomster längre då de sålt det de ägde för att ge till församlingen. Därför ordnades insamlingar från de nybildade församlingarna som sändes till Jerusalem.

Paulus som apostel: Apostel betyder ”utsänd” och i en vid mening är alla kristna apostlar eftersom Jesus sänder alla sina lärjungar ut i världen för att sprida Hans rike. Men de tolv lärjungarna, Paulus och Jesu bror Jakob har fått en specifik utsändning av Jesus att vara ledare i kyrkan. Till Korinth har det kommit falska apostlar som anklagar Paulus för att vara falsk. Paulus försvarar sig själv i brevet med vad han fått utstå i prövningar och att Gud gett honom denna specifika kallelse.

Av: Peter Stenman, präst i Mikaelskyrkan, Uppsala