Predikaren

– allt är tomhet

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: ”Predikaren” används i boken som en pseudonym för kung Salomo (1:1, son till David och kung i Jerusalem). Det är möjligt att Salomo själv skrivit ner tankar utifrån sitt liv, eller att någon vid hovet nedtecknat dem utifrån hans liv och uttalanden.

Tid: 900-talet före Kristus.

Bakgrund: Salomo, prisad för sin vishet, men också den kung som levde med mest rikedom och störst hov av alla kungar i Gamla Testamentet, filosoferar här kring vad som egentligen är meningen med vårt liv. Likt Job brottas Predikaren men inte så mycket med Gud utan med livet och dess tomhet och jagande efter vind.

Nycklar

Titeln Predikaren  Namnet ”predikaren” är en översättning av det hebreiska ordet qohélet som kan betyda,”en som samlar” eller ”en som kallar samman”. Ordet används för lärare, predikanter, talare och filosofer. När vi läser boken märker vi att författaren är alla dessa saker.

Vishetsgenren – Boken hör till vishetslitteraturen i Bibeln tillsammans med bland annat Job och Ordspråksboken. Boken skrevs enligt bibelforskare runt 200 talet före Kristus, det vill säga långt efter Salomos död (900-talet). Det som talar för detta är enligt forskare språkbruket. Att tänka sig äldre förlagor som man utgått ifrån vid författandet ligger dock nära till hands. Salomos hov var stort och under 900-talet skrevs mycket både vid både detta och andra hov av just denna karaktär; litteratur som behandlar livets mening, rättvisa och orättvisa med mera.

Tomhet – Ordet tomhet återkommer ofta i Predikaren i Bibel 2000. I Folkbibeln är ordet översatt förgänglighet. Vad menar författaren egentligen när han säger att allt är tomhet? Grundtexten har det hebreiska ordet hével som betyder att något inte är bestående och även har betydelsen vindfläkt.

Av: Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts bibelår.