Habackuk

– När fikonträdet inte blomstrar mer

Fakta

Författare: Vi vet inget konkret om Habackuk, men utifrån psalmen / bönen i kapitel 3 har en del forskare spekulerat att han var något slags tempelfunktionär.

Tid: slutet av 600-talet före Kristus, strax innan babylonierna erövrade Jerusalem.

Bakgrund: Habackuk profeterade på en tid då Jerusalem och Juda präglades av mycket orättvisa, lidande och ondska. Habackuk ställer den ständigt aktuella frågan om varför Gud inte gör någonting åt ondskan. Hela boken är en dialog där profeten ställer frågor och Gud svarar.

Fördjupning: Läs gärna Ray Bakers bok När fikonträdet inte blomstrar mer: Habackuks budskap idag (Bibeln idag, 2015).

Nycklar

Kaldeerna: Kaldeerna är en annan benämning på babylonierna, ett folkslag från Mesopotamien (dagens Irak). Babylonierna blev en stormakt i regionen när de erövrade Assyriens huvudstad Nineve år 612 f.Kr.

Nidvisorna: Största delen av kapitel 2 består av fem nidvisor mot Babylonien (och i vidare tillämpning på alla som litar på sig själv istället för att lita på Gud). Dessa nidvisor är parodier på sorgepsalmer man sjöng vid en människas bortgång.