Galaterbrevet och Efesierbrevet

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Paulus var jude men föddes i Tarsos i nuvarande Turkiet. Han var noga med att följa den hebreiska lagen (Torah – de fem moseböckerna) och samtidigt välbevandrad i den hellenistiska (grekiska) kulturen. På resa till Damaskus möter han den uppstånde Jesus och hela hans liv tar en ny riktning. Från förföljelse till mission. Han är det första århundradets främste missionär till människor utan judisk bakgrund och utan tvekan den flitigaste brevskrivaren. 13 av Nya testamentets brev bär hans signatur.

Tid: Galaterbrevet kan mycket väl vara det första av Paulus brev. Mycket talar för att det skrevs redan år 48 före Kristus.
Efesierbrevet är ett av Paulus fångenskapsbrev, antagligen skrivet ungefär samtidigt som Kolosserbrevet runt år 60.

Nycklar

Bakgrund: Galaterbrevet är skrivet till församlingarna i Galatien som ligger i nuvarande Turkiet. Paulus har varit hos dem och undervisat men nu har andra varit där och försökt få de kristna som inte är judar att omskära sig för att på det sättet inlemmas i Guds folk. Paulus skriver snabbt, upprört och med en intensitet som är så kännetecknande för honom. Han vill understryka vilket förhållande som finns mellan lag och evangelium. Brevet handlar mycket om tro och trons kraft.

Efesierbrevet är med stor sannolikhet en rundskrivelse. Det är alltså ett brev som inte riktar sig till en specifik församling utan skickades vidare mellan olika församlingar i mindre Asien. Brevet har ett stark och vackert budskap både när det gäller vem Kristus är och hur vi är kallade att leva i kärlek och enhet. Efesos var den största och mest betydelsefulla staden i den romerska provinsen Asien, med mycket handel och även centrum för Artemiskulten. Paulus bodde och undervisade i Efesos nästan tre år.

Hedningar: Hednakristna är vi de flesta av oss. De är helt enkelt de kristna som inte var judar innan de blev kristna. De som texten talar om är således människor som vuxit upp i romarriket, med en kultur präglad av romerska gudar och grekiska filosofer. Paulus är känd som hedningarnas apostel och hade en särskild kallelse att sprida evangeliet till just dem. Lärofrågorna kring hur kristendomen skulle förhålla sig till sina judiska rötter upptog mycket plats efter Jesu död. Vad skulle man hålla fast vid, vad skulle ersättas med något nytt? Hur skulle judar och hedningar förhålla sig till varandra när de båda var kristna? Paulus försöker i sina brev reda ut begreppen, lag och evangelium, rättfärdighet och frihet.

Köttet: Paulus använder ofta ordet kött. Vårt kött/vår kropp som en bild för våra begär, våra svagheter, i motsats till vår ande. Detta har ibland tolkats som en kroppsfientlighet som var vanlig i grekisk kultur under denna tid, där själen sågs som det enda värdefulla hos människan och målet var befrielse från kroppen. Det är dock inte kroppsförakt Paulus vill predika utan vaksamhet över vad vi tillåter styra oss, ha makt över oss. Att ta hand om sin kropp är att vårda Guds tempel, att vara fixerad vid sin kropp och vara slav under dess begär är något annat.

Av: Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts bibelår.