Markusevangeliet

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: De flesta forskare anser att författaren till detta evangelium är Johannes Markus. Hans mor ägde ett hus i Jerusalem, där de första kristna brukade samlas (Apg 12:12) och kanske var det just där som Markus nyfikenhet för Jesus började.

Han var kusin med Barnabas och fick på så sätt träffa Paulus. Markus var med på Paulus missionsresa till Cypern och Perge men återvände till Jerusalem. Han blev lite osams med Paulus men allt redde upp sig till slut så Paulus kallar Markus ”sin medarbetare” (2 Tim 4:11). Markus lärde också känna lärjungen Petrus, som kallade honom för ”min son” (1 Petr 5:13).

En del påstår också att Markus var tolk åt Petrus och på så sätt fick mycket direktinformation om Jesu verksamhet.

Tid: Cirka 60 efter Kristus. Markusevangeliet anses vara det äldsta evangeliet, som både Matteus och Lukas har hämtat information ifrån, men ändå det kortaste evangeliet.

Nycklar

Bakgrund: Evangeliet är skrivet på grekiska. Språket är enkelt men ganska detaljerat och beskriver dessutom personers känslor.

Jesu verksamhet skildras från Johannes döparens verksamhet fram till passionshistorien och uppståndelsen.

Han börjar med en tydlig sammanfattning redan i första versen, ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son”. Detta är det centrala i hela evangeliet, att Jesus är Messias, Guds son och att vi ska tro på honom (1:14-15).

Förutom en kort inledning kan man dela in evangeliet i tre delar; Jesus i Galiléen (1:12-6:6), Jesus på vandring (6:7-10:52) och Jesus i Jerusalem (11-16).

Målgrupp: Paulus kommer som fånge till Rom och möter där Petrus och Markus. Antagligen får Markus här uppdraget att skriva evangeliet. Behovet av en säker skrift att sätta i händerna på alla de nykristna i Rom med omnejd var stort, eftersom antalet växte snabbt. Han har Petrus som säker källa, som själv varit Jesu lärjunge.

Markus har inte som avsikt att skriva ner en biografi eller historisk berättelse i kronologisk ordning om Jesus, nej han vill förmedla budskapet om att Jesus är Messias, Guds son.

Man märker också att det är icke-judar som ska läsa detta evangelium eftersom han översätter arameiska och hebreiska uttryck till exempel talita koum (5:41), Golgota (15:22) Eloi, Eloi, lema sabachtani (15:34) och förklarar judiska seder till exempel reningsprocesser (7:3 f) och sällan hänvisar till Gamla Testamentet.

Av: Kjell-Arne Alvarsson, bibellärare Bibelfjäll, Hemavan