1–2 Petrusbreven

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Det finns goda skäl att tro att det första brevet är skrivet av aposteln Petrus ”genom Silvanus” (5:12). Som Petrus medhjälpare och duktig på grekiska, verkar han ha hållit i pennan och varit med och formulerat det Petrus vill ha sagt. Det är mer osäkert med det andra brevet. Det skulle kunna vara Petrus, men många bibelforskare menar att brevet har tillkommit senare genom en okänd författare som står i Petrus tradition.

Tid: Petrus skrev troligast från Rom, kanske 63 eller 64 efter Kristus där han snart ska dö martyrdöden. Om det andra brevet är sent kan det vara det yngsta i Nya testamentet, skrivet efter år 100.

Bakgrund: Enligt 1:1 är Första Petrusbrevet skrivet till kristna i nuvarande Turkiet som utsätts för trakasserier och förföljelser. Brevet innehåller grundläggande undervisning om den rätta tron och de rätta kärleksgärningarna och kan ha använts som dopundervisning. I 5:12 formuleras brevets syfte: ”för att stärka er och bekräfta att här verkligen är fråga om Guds nåd, som ni skall stå fasta i”.

Andra Petrusbrevet skrevs till kristna som känner till Paulus brev, som hotas av villolärare och som brottas med varför Jesu återkomst dröjer. Kapitel två innehåller mycket av Judas brev. Det skulle också kunna vara tvärtom!

Nycklar

Första brevet innehåller härliga formuleringar om vad Gud har gjort genom Jesus och Anden. Med utgångspunkt från den kristnes nya livsläge genom tron på Jesus, med nytt liv, ny status, nytt hopp och nytt uppdrag, så uppmuntras läsaren att stå fast i och leva ut sin tro. Det andra brevet betonar att man kan lita på Guds ord, kallelsen att hålla ut i en praktisk tro och att inte gå på de villoläror som hotar. Tre teman är genomgående.

1) Lidandet för Kristus:
Petrus påminner om att Jesus sagt att förföljelser måste komma. Ord om prövning, lidande och hån återkommer, allra mest i första brevet. Genom Guds ord och kyrkans historia är svårigheter och lidande något vi måste räkna med. Dit hör också angreppen på kristen tro som andra brevet visar.

2) Hoppet
Men samtidigt finns ett annat tema: det levande hoppet. Liksom stjärnor lyser klarast när det är mörkast, så lyser här hoppet mot den kampfyllda bakgrunden. Hoppet är knutet till Jesu uppståndelse och till Jesu återkomst.

3) Missionen
I 1 Petr 2:9 talas om ”Guds eget folk som skall förkunna hans storverk”. Genom ord (1 Petr 3:15f), men framför allt genom sina liv. Genom att leva enligt Guds vilja påskyndar vi faktiskt Jesu återkomst (2 Petr 3:11f)!

Av: Stefan Holmström, EFS Missionsföreståndare