A great big headline to catch some attention, because everyone likes attention

So you understand the roaring wave of fear that swept through the greatest city in the world just as Monday was dawning--the stream of flight rising swiftly to a torrent, lashing in a foaming tumult round the railway stations, banked up into a horrible struggle about the shipping in the Thames, and hurrying by every available channel northward and eastward. By ten o'clock the police organisation, and by midday even the railway organisations, were losing coherency, losing shape and efficiency, guttering, softening, running at last in that swift liquefaction of the social body.

Om EFS och Salts bibelår

EFS har i alla tider varit en rörelse med en djup kärlek till Guds ord och liksom all kärlek är den viktig att vårda och ge tid. 2015 har därför fått den hedervärda benämningen Bibelåret. I det ligger en längtan efter att vi tillsammans som rörelse ska få närma oss Bibeln lite extra under det år som ligger framför oss.

Vi läser i Heb 4:12 att Guds ord är levande och verksamt. Det är i övertygelsen om att detta är sant som vi närmar oss Ordet. Inte som något dött, inte som något stillastående, utan som en
källa och en kraft, som en plats för Gud att möta oss och verka i våra liv.

Bibelåret vill bidra med verktyg och inspiration till ett ökat bibelbruk som får fördjupa livet, genomsyra det med ny kraft och glädje och utmana och rusta för det Gud vill göra.

Förutom inspirerande reportage, artiklar kring bibelstudiemetodik och praktiska tips i varje nummer av Budbäraren, kommer en bibelläsningsblogg att växa fram dag för dag med start 1 februari, men läsningen går naturligtvis att hoppa på när som helst och ligger kvar för att kunna användas på många olika sätt. Bibelläsningsplanens upplägg bygger på att det varje vecka ges en inblick i en nybibelbok, med läshänvisningar, reflektionsfrågor och bakgrund. Bloggen är tänkt att vara en resurs för föreningar, cellgrupper och enskilda som kan användas i allt från gudstjänster, syföreningar och tonårsmöten. Tanken är att vi under året får en chans till ett möte med var och en av Bibelns 66 böcker. På bloggen kan också länkar till bibelstudier (utifrån landet) läggas upp. Vi hoppas också att året ska få bli en inspirationskälla till alla våra musiker och att nya bibelkörer kan få växa fram.

Året kommer också naturligtvis att synas på EFS och Salts årskonferens i Umeå 14–17 maj, men vår förhoppning är att föreningar och distrikt hakar på med satsningar på bibelstudiehelger och inspirationsdagar och att vi kan dela med oss till varandra om vad som händer. Hör gärna av er med tips, frågor och idéer till tin.mork@efs.nu.

Så välkommen med in i 2015 – det levande ordets år!