Haggaj

– Templet ska byggas upp

Fakta

Författare: Okänd. Profeten Haggaj dök upp som profet under några månader i slutet av 520 f. Kr. I fyra profetissor förmedlade han Guds tilltal till folket i Juda i samband med återuppbyggnaden av templet.

Tid: 520 före Kristus.

Bakgrund: Haggaj är en bok till stöd för återuppbyggandet av templet efter att fråntagna från Babylon tillåtits vända hem. Boken tillkom i spåren av viktiga politiska händelser. I Babylonien har det skett ett maktskifte som påverkade de bortförda judarna i allra högsta grad. Perserna som nu tagit över styret hade en annan politik rörande ett underlydande folk. Till skillnad från tidigare gav de sina underlydande en relativ frihet och uppmuntrade lokala traditioner och religioner. Från 538 f.Kr tilläts de första judiska fångarna återvända hem.

Nycklar

Rent/Orent: När återuppbyggnaden av templet hade påbörjats kvarstod ett problem, nämligen att detta i sig inte gjorde arbetarna ”heliga” (avskilda åt Gud och lämpliga för hans tjänst). Haggaj menar att det är ruttenheten, inte sundheten som är smittbärande. Deras tidigare försummelse av Gud har fått alla möjliga slags obehagliga konsekvenser. Men från den dagen då de börjar sätta de viktigaste tingen främst, då ska Gud välsigna hela deras liv.

Av: Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.