Sakarja

– Jubla dotter Sion

Fakta

Författare: Profeten Sakarja tros ha kommit från en prästfamilj och var också ivrig att återuppbygga templet. Utöver att vara profet, då han tar tillvara på tidigare profeters visdom, är han samtidigt som Daniel och Hesekiel en visionär som tydligt lyfter fram syner och visioner om vad som ligger i framtiden.

Tid: 520–518 före Kristus

Bakgrund: Liksom Haggaj är Sakarja skriven i en tid när de fångna judarna återvänder från fångenskapen i Babylonien. Även Sakarja är ivrig att bygga upp templet efter den långa exilen och om detta handlar första delen av boken. Andra halvan av boken handlar däremot om den kommande Messias och här finns många av de texter som evangelierna citerar när de berättar om Jesu liv.

Nycklar

Profet: Det hebreiska ordet för profet (naví) anses ha ursprungligen betyda ”kallad” eller ”förkunnare”. Oavsett ordets språkliga betydelse är en profet enligt Bibeln en person som kallats av Gud att förkunna hans vilja. En profet vänder sig till höga och låga, bedömer deras situation och anger hur de skall handla. Ibland uttalar han sig även om framtiden. Enligt bibliskt språkbruk betyder att profetera i första hand inte att förutsäga framtiden utan att framför allt uppträda med auktoritet från Gud.

Av: Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.