Femte Mosebok

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).
Detta är vad Mose förkunnade eller Hör, Israel, de stadgar och föreskrifter som jag idag kungör för er. Lär er dem och följ dem troget.

Fakta

Författare: Mycket osäkert. Självklart är Mose en tänkbar författare men senare bibelforskning anser att Femte Mosebok sammanställts av en okänd grupp redaktörer.
När: Händelserna i Femte Mosebok utspelar sig ungefär år 1200 före Kristus.
Bakgrund: Repetition är kunskapens moder, sägs det. Delvis är det utifrån det ordspråket som vi ska förstå Femte Mosebok. I fyrtio år har Israels folk vandrat i öknen. Bakgrunden kan vi läsa i Fjärde Moseboks trettonde och fjortonde kapitel. Folket har revolterat mot Gud och Han står fast vid sina löften, men, ni skall bära ert straff i fyrtio år (14:34). Av dem som då levde skulle bara Josua och Kalev överleva och se det nya landet.

I Femte Mosebok 1:3 lär vi oss att de fyrtio åren har gått och folket står nu strax öster om Jordan, då Mose inleder sin långa avskedspredikan som utgör Femte Mosebok, en påminnelse, en repetition av det som Gud tidigare har sagt till folket.

Nycklar

Förbundet – nåden och gensvaret
I Moseböckerna möter vi Gud och tankarna om hur Han utser ett folk till att ta emot Guds välsignelse och vara bärare och förmedlare av Gudskunskap. Välsignelsen är en rad löften med en rad instruktioner, stadgar och föreskrifter, som Gud ger för att det skall gå folket väl. Livsregler och kunskap om vem Gud är. Det som Gud ger människan som uppdrag är ett gensvar i lydnad. Mika har formulerat det uppdraget så här: Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud (Mika 6:8).

Välsignelsen är en nåd som Gud ger människan. Gud har lovat att oavsett vad, fortsätta att hålla sin del i det vi kallar förbundet och Han kommer att fortsätta att skänka den nåden. Men Gud önskar lydnad från människan. För Gud vet att det är den vägen som leder till liv för hela mänskligheten.
Mose har varit ledare för Israels folk under 40 år och stått som förmedlare mellan folket och Gud. Det har varit ett ledarskap som präglats av väntan och därmed av stor trofasthet.

Historia och framtid
När Femte Mosebok inleds är det dags att gå vidare in i framtiden, att Guds löften skall infrias. Därför stannar vi upp för att reflektera över vår historia. En repetition, en historielektion för att påminna sig. Varför står vi här? Vad är det som lett oss hit? Vart är vi på väg? Vad är förutsättningarna för att vi ska ta oss dit?

Av: Jonathan Andersson, kursföreståndare Bibellinjen, Hjälmareds folkhögskola.