Ester

Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Ester 4:14

Fakta

Tid: Ester har troligen tillkommit på 300-talet f. kr (eller möjligen 400-talet).

Författare: okänd.

Bakgrund: Boken skildrar en tid i judarnas historia som i övrigt inte behandlas särskilt mycket i Gamla testamentet och beskriver hur Gud räddar sitt folk från undergång genom Ester.

Ester var en ung flicka som efter sina föräldrars död blev upptagen som fosterdotter av sin släkting Mordokai som bodde i akemenidernas huvudstad Susa.

På grund av sin skönhet vann Ester perserkonungen Ahasverus kärlek. Han gjorde henne till drottning i sin förskjutna gemål Vastis ställe. I sin nya ställning lyckades Ester omintetgöra konungens gunstling Hamans mordiska anslag mot judarna i hela det vidsträckta perserriket. Detta gjorde hon genom att hon fick kungens tillåtelse för judarna att göra motstånd och döda sina fiender.

Efteråt utfärdade Ester tillsammans med Mordokai en skrivelse till judarna med uppmaning att fira purimfesten, till minne av denna händelse.