1–3 Johannesbreven

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Enligt traditionen är det Jesu lärjunge Johannes som skrivit Johannesbreven alltså samma person som skrivit Johannesevangeliet. Forskarna i dag tror att Johannes tillskrivits författarskapet i efterhand.Evangeliet och breven är väldigt lika i stil, språk och tema.

Tid: Cirka år 90 efter Kristus.

Bakgrund:
1 Johannesbrevet: Det sägs att Johannes skriver det här breven i Efesos. Mottagaren är okänd och är snarare format som en predikan eller läroskrift.

2 Johannesbrevet: Här finns det en tydlig avsändare och mottagare. ”Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn” 2 Joh 1:1. Skrivet för att påminna ”frun och hennes barn” att förbli i Kristi lära och älska varandra.

3 Johannesbrevet: Avsändaren för detta brev är också från ”den gamle” men mottagaren är ”… kära Gaius som jag i sanning älskar” 3 Joh 1:1. Gaius verkar vara församlingsledare och Johannes skriver en kort hälsning till honom för att uppmuntra honom att stå fast vid det goda.

Nycklar

Kärlek, ljus och sanning: Dessa tre ord är några av de mest centrala orden i breven. Johannes använder sig mycket av kontraster när han skriver, kontrasterna är kärlek-hat, ljus-mörker, sanning-lögn. Detta visar skillnaden på Guds rike och det världsliga riket.

Antikrist: Johannes nämner ofta antikrist. Det är det enda stället i Bibeln som vi kan läsa om just namnet antikrist, på andra ställen beskrivs antikrist som en falsk profet eller vilseledare.
Johannes beskriver antikrist som den som förnekar att Jesus Kristus kommit i köttet, på det viset förnekar man både fadern och sonen. I uppenbarelseboken kan vi läsa om antikrist som en person och verklig makt och dess verksamhet. I Johannesbreven beskrivs den andliga lögnen och villfarelsen som tillhör antikrist väsen. Han skiljer på Antikrist som en person som ska komma och Antikrists ande som redan finns i världen.

Av: Charlotta Nordström, styrelseledamot Salt, student vid Johannelund.