Cellgrupper

Att tillsammans läsa Bibeln i sin cellgrupp är inget nytt eller ovanligt. Men det kan vara roligt och inspirerande att göra det på nya sätt och få en struktur att hålla sig till.

Följ Bibelårets bibelläsningsplan

Låt varje vecka fyllas av egen läsning i den bibelbok som är aktuell. När ni sedan träffas går ni först ett varv där ni delar med er av tankar och funderingar i mötet med texten reflektionsfrågorna. Därefter stannar ni upp i det avsnitt där ni känner att samtalet behöver få fördjupas. Kanske tar ni hjälp av tre Un eller 4 frågor, eller någon annat samtalsverktyg som beskrivs under bibelläsningstipsen?

Ge er i kast med 3:16 ställena i Bibeln

Låt varje träff få handla om ett av alla 3:16 ställen i Bibeln… eller vilken teologi vi får om vi bara läser de ställena. Läs texten i sitt sammanhang. Sök bakgrundskunskap. Samtala om vad texten vill tala in i ert liv. Här hittar du en pdf med Nya testamentets 3:16-ställen och två metoder att jobba med dem.

Låt den egna berättelsen möta Guds berättelse

Med utgångspunkt i Thomas Groomes studiematerial Shared Praxis har Nils J Lundgren utformat en svensk version. Detta är en metod där vi engagerar flera av våra sinnen och lyssnar, inte bara till tankar utan också till känslor. Tillsammans i gruppen ställer man sedan frågor till sitt eget liv och till Gud utifrån det som man tillsammans läst. Studiematerialet finns här som pdf , lätt att trycka upp och använda.

 

Prova Hyllieparks Bibel Nära

Detta är ett bibelstudiestöd med EFK som huvudman. Den riktar sig bland annat till smågrupper, med inspelad undervisning och handledning genom samtalet. Materialet går att prova när det gäller Jakobs brev och sedan kan man välja att anmäla sin grupp som deltagare mot en terminsavgift.

Bibel Nära