Nahum

 – Vem uthärdar Guds vredes glöd?

Fakta

Författare: Vi vet ingenting om profeten Nahum som person. Han nämns bara här i Bibeln.

Tid: Texten är skriven någon gång mellan Thebes fall (663 f.Kr.) och Nineves fall (612 f.Kr.).

Bakgrund: Hundra år tidigare hade Gud skickat den motvillige profeten Jona till Nineve, huvudstaden i stormakten Assyrien. Detta ledde till ånger och omvändelse. Den nya tron på Gud varade dock inte länge. Det var ett rike som var känt för sina våldsamma och skoningslösa erövringar av alla sina grannländer. Nu skickar Gud en ny profet som varnar om den stundande domen.

Nycklar

Nineve: Nineve var huvudstaden i nationen Assyrien och låg i närheten av det som i dag är Mosul i norra Irak. Assyrien var en aggressiv stormakt som hade erövrat många grannländer. De hade invaderat och förintat det norra riket Israel år 722 f.Kr. och tedde sig nu allt aggressivare mot Juda.

Guds vrede: Guds “hårda” sida i domen är ingen motsägelse till det att han är sen till vrede, utan en nödvändig del i Guds övergripande plan för att återupprätta hela skapelsen. Guds godhet (1:7) står inte i kontrast till Guds vrede, utan kompletterar den. Utan Guds vrede blir det ingen slutgiltig rättvisa för de skyldiga och ingen slutgiltig upprättelse för dem som drabbas av andras ondska.

Tröst: Domen över Nineve är kryddad med tröstande ord riktade till Guds folk i Juda. Avsnitten 1:12-13, 1:15 och 2:2 ska trösta Juda – att Gud ser deras situation och kommer att göra något för att rädda dem. Räddningen är emellertid inte begränsad till Nineves fall – här finns även ett löfte om Messias (1:15) som kommer med både räddning och en rättvis dom.

Hån: Nineves högmod hånas flera gånger i texten. Bland annat jämförs denna stormakt med “en damm vars vatten strömmar ut” (2:8) – alltså något totalt värdelöst. Det står också “Jag drar upp kjolen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet” (3:5) – hela världen ska se Nineves skam.