Matteusevangeliet

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Det sägs inte i evangeliet vem författaren är, men tidigt har man kopplat ihop författarskapet med Matteus. Han är den tullindrivare vilken Jesus kallar att följa honom. För övrigt vet vi ytterst lite om Matteus.

Tid: Evangeliet är nedskrivet mellan 50–100 e kr. Mycket av innehållet liknar Markusevangeliet vilket gör att forskarna tror att Matteus använde Markus som en källa för sitt evangelium.

Bakgrund: De fyra olika evangelierna har samma syfte men på lite olika sätt. Alla vill de förkunna evangeliet för de första kristna och för oss i dag. Men de lyfter alla fram olika aspekter för att tydliggöra och ge tron den förankring som vi som läsare kan behöva. Matteusevangeliet är det evangelium som tydligast poängterar evangeliets förankring i Gamla testamentet.

Nycklar

Målgrupp; När Matteus ”fattar pennan” för att berätta om Jesus gör han det med ett ärende: Han vill visa de första kristna att den nya tron har starka rötter i Judendomen. Detta gör att han citerar Gamla testamentet flitigt och han förutsätter att läsarna har god kunskap i den judiska historien och i de judiska sederna. Författaren själv var judekristen och hans målgrupp var framförallt andra judekristna. För dessa vill han visa att Jesus är den efterlängtade Messias som Gamla testamentet har förutsagt.

Matteus främsta målgrupp är judarna, men han begränsar inte den glada nyheten om Jesus enbart till sitt eget folk. Hela hans evangelium avslutas med missionsbefallningen då Jesus uppmanar sina lärjungar till att gå ut och göra alla folk till lärjungar.

Förkunnelse: Ytterligare ett drag hos Matteus är att han har med mycket av Jesus förkunnelse. Även detta kan ses som en koppling till gamla testamentet och dess frontfigur, Mose. Jesus förkunnar det nya förbundet. Den största och viktigaste av hans bevarade predikningar håller han likt Mose på ett berg.
I Matteus finns fem stora tal där vi möter Jesus då han undervisar och predikar:

  • Kap 5–7 Bergspredikan
  • Kap 10 Utsändningstalet
  • Kap 13 Liknelsetalet
  • Kap 18 Församlingstalet
  • Kap 24–25 Talet om framtiden

Av: Elisabet Svedberg, präst i EFS samt bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan