Hosea

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Okänd.

Datering: Profeten Hosea verkade någon gång mellan 750–730 före Kristus.

Bakgrund: Hosea var en profet som verkade i Nordriket Israel under 700-talet före Kristus. Han var samtida med profeterna Amos, Jesaja och Mika som alla tre var verksamma i sydriket Juda. Israel befann sig i en svår tid, kungarna byttes ut på löpande band och de var ständigt hotade av stormakten Assyrien som ville erövra landet (vilket de till slut gjorde år 722 före Kristus). Det rådde en stor synkretism i landet, folket tillbad både Gud (Jahve) och andra gudar så som Baal och Ashera. Hosea är uppdelad i två delar kap 1–3 handlar om profetens relation med hans fru Gomer och kap 4–14 handlar om Guds dom över Israel och speciellt över dess ledare. Mitt i allt detta beskriver också Gud sin kärlek till sitt folk med starka känslor.

Nycklar

Efraim: Namnet Efraim är återkommande i boken. Efraim var en av Israels tolv stammar och låg i nordrikets södra del. Denna stam sågs tillsammans med Manasses stam som huvudkärnan i Israel. Av dessa två stammar var Efraim den främsta och mest inflytelserika och därför används Efraim ofta som ett namn för hela Nordriket Israel. Om du vill läsa om Efraim kan du göra det här: 1 Mos 48:12–21.

Profetgenren: Hosea bok tillhör genren profetböcker. Dessa böcker är skrivna på ett speciellt sätt. Poesi och prosa är blandat i böckerna, vissa innehåller mer poesi och andra mer prosa. Den poetiska delen är ofta ett typ av ”orakel” där profeten hör ett ord från Gud och talar ut det i poetiska, målande beskrivningar. Dessa avsnitt innehåller ofta ett ”så säger Herren” för att det ska bli tydligt att detta är Guds ord.

Av: Charlotta Nordström, vice ordförande i Salts styrelse.