Första Samuelsboken

Fakta

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf). I denna veckas läsplan läses hela första Samuelsboken, vilket innebär cirka fem kapitel per dag.

Författare: okänd.
Tid: Första Samuelsboken är första delen av ett historieverk innehållande 2 Sam och 1–2 Konungaboken. Händelserna utspelar sig ungefär 1120–1020 före Kristus och kan vara nedtecknade 800–700 före Kristus.

Bakgrund:

Efter befrielsen från slaveriet i Egypten och den 40-åriga vandringen har israeliterna varit bosatta under ledning av domare. Det var inte ett särskilt gott liv man levde och en längtan uppstod efter en kung som skulle kunna bringa ordning och reda i landet, även om de då skulle förlora mycket självbestämmande. Det är en gynnsam tid för att upprätta ett konungarike då ett maktvakuum har uppstått i området. Egypten är försvagat, liksom Assyrien, så inga stormakter ställer till det för för Israels barn. Inte heller finns någon stormakt som styr upp i området, så många folkslag försöker ta för sig av andra folks land och ägodelar. Förutom inre spänningar är alltså folket också hårt ansatta av olika folkslag/riken (särskilt av filistéerna) genom krig och härjningar. Många har lockats att börja tillbe grannfolkens gudar och dyrkan av den sanne Guden sker allt mindre uppriktigt och allmänt. Israel är fortfarande ett enda rike, uppdelningen kommer efter kung Salomos död (kung David var pappa till Salomo).

Nycklar

Det är Martin Luther som har gett namn till Första och Andra Samuelsböckerna även om Samuel bara dominerar i de första åtta kapitlen. Det finns tre huvudgestalter i boken: profeten Samuel, som också är den siste domaren, Saul den förste kungen och David, den störste kungen.

I Första Samuelsboken beskrivs övergången, transformeringen av Israels folk från att vara en teokrati (styrda av Gud genom domare, profeter och präster) till att bli en monarki. Inte till en absolut monarki som i omgivande länder utan en där kungen står under Gud och måste lyda lagar och vara moralisk.

Det poängteras i kapitel 3 att Guds ord var sällsynt. Med Samuel kommer det att förändras. Han blir både en domare (den siste), en profet och en präst. Han kommer att föra folkets talan inför Gud om deras önskan att få en kung. Han blir den som smörjer Saul och senare David. Han är den självklara auktoriteten vad gäller kontakterna med Gud.

Saul kröns till kung och får stora befogenheter. Han är lång och ståtlig, kommer från en ansedd familj och till att börja med går allting bra. Under Sauls ledning bekämpas framgångsrikt, ammoniter, filistéer och amalekiter. Snart börjar det gå sämre, Saul handlar ofta självsvådligt, utan att följa Guds instruktioner genom Samuel. Saul blir förkastad av Gud och tar till sist sitt liv i förtvivlan, då han förlorat slaget på Gilboa berg. David blir på Guds befallning smord till kung medan Saul fortfarande regerar. David är en herde och kommer inte från någon ansedd familj, men kommer att bli mer och mer ansedd och omtyckt. Trots att Saul ofta försöker ta livet av honom så dödar aldrig David honom fast han fler gånger lätt skulle kunnat göra det.

En viktig lärdom i Första Samuelsboken är den effekt som synd och Gudsfruktan har på ledarna och därför indirekt på folket.

Av: Nils J Lundgren, präst i Nordmalings församling