Första Mosebok

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Författare: Enligt traditionen tillskrivs Moseböckernas författande dess huvudperson, Mose. Men det är inget de som helhet utgör sig för att vara. Språkbilden varierar tydligt mellan olika texter vilket tyder på både flera källor och tider för nedtecknadet och att helheten sedan sammansatts. Första Mosebok utspelar sig dessutom långt innan Mose och har burits genom åren genom muntlig tradering.
Tid: Från skapelsen till och med berättelsen om Josef (2000 talet f. Kr.)
Bakgrund: I Bibelns första bok möter vi ursprungsberättelserna. Kap 1-11 beskriver skapelse och syndafall, Babels torn och Arken. Från kapitel 12 tar patriarkberättelsen vid, här möter vi Abraham, Isak, Jakob och den längsta berättelsen om en enskild person, förutom Jesus, i hela Bibeln – berättelsen om Josef.

Nycklar

Syfte: I mötet med i princip all litteratur är det viktigt att fundera över motivet till texten. Varför är texten skriven, vilket syfte har den? Detta blir tydligt i mötet med Bibeln – Bibelns syfte är i första hand tro, relation, teologi och etik. Detta är viktigt att ta med sig i mötet med t.ex. skapelseberättelsen. Det finns olika läger när det gäller evolutionsteori och skapelsetro och visst är det bra och riktigt att låta vetenskap och tro mötas. Redan i 1 Mosebok kap 1-2 möter oss dock två skapelseberättelser som motsäger varandra om vi bara läser dem rakt upp och ner som historiskt exakta beskrivningar i detalj. De är dock helt möjliga att läsa tillsammans om vi håller syftet i fokus. Syftet med ursprungstexterna är att berätta för oss var vi kommer ifrån, vem som har skapat oss och världen, i vems gemenskap vi var/är tänkta att leva. Den vill påverka vår människosyn, vår Gudsrelation, vår känsla av ansvar för den jord som lagts i våra händer.

Patriarkberättelserna: Att läsa berättelserna om Abraham, Isak och Jakob känns ibland som att titta på en antik dokusåpa. Intrigerna avlöser varandra. Det handlar väldigt tydligt om vanliga bristfälliga människor, och en helt annan kultur, där t.ex. månggifte och slaveri är något naturligt och inte ens ifrågasätts. Även här blir vi sittande med frågan, vad vill Gud säga i denna berättelse? Varför har han låtit den finnas kvar? Vad talar han till mina tankar och känslor i detta? De här berättelserna kräver ofta att jag tar lite mer tid till att leva mig in i dem för att förstå eller åtminstone kunna förhålla mig till dem.

Förbund: Förbundstanken är något som genomsyrar hela vår Bibel. Förbund är Guds sätt att återupprätta den relation som brast där i Edens lustgård för så länge sedan. Förbunden kommer i olika skepnader i olika tider, men innehåller alltid eviga löften. I första mosebok ingås förbund med hela mänskligheten via Noa och med alla ättlingar till Abraham. Som kristna lever vi i det nya förbundet, genom Kristus.