Första Krönikeboken

Fakta

Författare: Ingen vet vem som skrev boken, men troligtvis var han en skriftlärd präst eller levit som tjänade i templet och hade tillgång till dess historieböcker.

Tid: Efter de inledande släktregistren (kap 1–9) behandlar boken Davids liv som kung till dess att han dör (ca 1010–971 före Kristus).

Bakgrund: Den desillusionerade spillra av Israels folk som hade återvänt ifrån den babyloniska fångenskapen funderade säkert över varför Gud hade låtit dem gå igenom en sådan kris. Det fanns därför behov av en historieskrivning (Krönikeböckerna) som tydligt påvisade att kung Davids och kung Salomos trohet mot Gud hade medfört välsignelse, medan de efterföljande kungarnas ogudaktighet hade resulterat i förbannelse och fångenskap.

Nycklar

Kyrkohistoria: Guds folk behöver känna till sin bakgrund. Liksom kyrkan mår bra av att förstå kyrkohistorien, så har det judiska folket i alla tider värnat om sina släkttavlor för att finna förankring i gångna tider. Att känna till sina andliga och fysiska rötter ger kraft åt Guds folk att blicka framåt – bakåt ser vi Guds trofasthet, och framåt ser vi Guds löften.

Beroende av Gud: Första Krönikeboken bygger på grundövertygelsen att Guds folk är helt beroende av Gud. När David i mitten av boken vinner framgång är det därför att Herren gav honom seger och när folket i slutet av boken ger en stor och givmild kollekt är det Gud som står bakom även det, ty från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett det åt dig. Guds folks öde vilar i Guds händer.

Förberedelse av gudstjänsten: Första Krönikeboken beskriver hur kung David noggrant dirigerar liturgin i Guds folks gudstjänst (han utser lovsångare, tekniker, dörrvärdar med mera) och även förbereder byggandet av det tempel som hans son sedan i Andra Krönikeboken bygger upp.

Av: Jens Gunnarsson, student på Johannelunds teologiska högskola