Andra Samuelsboken

 

Fakta

Författare: Okänd

Tid: Andra Samuelsboken är andra delen av ett historieverk innehållande 1–2 Sam och 1–2 Kung. Händelserna utspelar sig cirka 1000–960 före Kristus och beskriver Davids regeringstid. Slutgiltig redigering av materialet som utgör 1–2 Sam skedde troligen under den babyloniska fångenskapen 500 år senare, det hänvisas till flera källor som i dag är okända för oss, men som talar för att berättelserna funnits nedtecknade i flera krönikor.

Bakgrund: Efter Sauls och Jonathans död i slutet av Första Samuelsboken möter oss berättelsen om Davids tid som kung. Konflikterna med andra folk är flera, men mest fokus läggs ändå vid att beskriva de komplexa relationer och konflikter som finns i själva kungafamiljen. David har många hustrur och många söner och döttrar och författaren censurerar inte bort intrigerna och skandalerna. Inte heller David slipper undan det granskande ögat.

Nycklar

Släkten är värst
I Andra Samuelsboken möter oss relationer som är smärtsamt bristfälliga. Svek, otukt och otrohet, ond bråd död. Författaren censurerar inget utan låter allt komma i dagen. Vi möter Davids fruar och hans söner. Vi möter David själv i alla hans känslor, onda och goda.

David är Israels störste och mest älskade kung. Han beskrivs som en kung efter Guds sinne som väljs för sitt hjärta och hur Guds ande faller över honom och sedan stannar hos honom (1 Sam 16). Ändå är David långt ifrån syndfri. Han har många brister. Han faller för maktens berusning som så många gjort både innan och efter. Han lägger kvinna efter kvinna till sitt harem. Hans fadersroll är minst sagt komplex.

Men i ljuset av Jesu undervisning ser vi att Davids hjärta i all sin brist äger en förmåga att älska sina fiender, att ständigt vända sig till Gud i bön och lovsång och att be om förlåtelse när han inser sin synd. Han blir i all sin brist samtidigt en förebild i kärlek, bön och omvändelse. Andra Samuelsbok berättar också om en kung som älskar sina barn trots att de syndar och på så vis blir David även en bild för oss av Gud och vem han är.

Israeliter och judeer
Det kan vara viktigt för förståelsen att vara medveten om att det i både Samuelsböckerna, kungaböckerna och krönikerböckerna görs en uppdelning mellan de nordliga stammarna som kallas israeliterna och judeerna som har Jerusalem på sitt område och utgörs främst av Juda stam. Redan i Andra Samuelsboken märker vi splittringen som börjar äta sig in mellan israeliterna och judeerna, i kungaböckerna splittras sedan landet helt i ett nordrike, Israel, och ett sydrike, Juda.

Av: Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts bibelår.