Andra Krönikeboken

Guds närvaro bland sitt folk

Fakta

Författare: Personen som skrivit Krönikeböckerna är okänd men det vi känner till är att den som skrivit är historiskt kunnig. Dessutom är det troligt att författaren förmodligen känt till material i form av exempelvis krönikor och profetior som är förlorade i dag men som funnits tillgängliga när böckerna skrevs.

Tid: Förmodligen omkring 400-talet före Kristus

Bakgrund: Andra krönikeboken har ett perspektiv av återuppbyggnad och beskriver tiden från Salomo till återkomsten från fångenskapen i Babylon. Den beskriver hur kung Salomo fullföljer sin far kung Davids tempelplaner och folkets historia efter Salomo. Genomgående i boken är templet och gudstjänsten i centrum som tecken på Guds närvaro bland sitt folk.

Nycklar

Templet: Det var kung Davids önskan att bygga ett tempel åt Gud men det blev hans son Salomon som gjorde det till verklighet. Det var ett sätt för en mäktig kung att ära Gud och i och med uppenbarelsetältet hade man redan mönstret till en enkel och central helgedom. Templet byggdes på den bergstopp som David köpt, den plats som där Klippmoskén idag ligger i Jerusalem. I bland annat 2 Krön 3–4 ges en en relativ fullständig bild av templets utformning.

Brännoffer: Att bränna offer eller att offra är ett viktigt uttryck för religiösa känslor som tacksamhet mot Gud, önskan att ge honom en gåva, behov av rening och försoning eller upplevelse av gemenskap med Gud och med andra. Gud vill att hans folk ska visa godhet mot medmänniskor och visa honom trogen kärlek. Offren blir då symboler för en sådan livshållning. I Gamla testamentets senare skrifter är Jerusalems tempel den enda rätta offerplatsen.

Av: Johanna Björkman, generalsekreterare Salt – Barn och unga i EFS.