Amos

– Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Amos var en bonde med fikonträd och en hjord får i Juda. Gud kallade honom att lämna Juda för att profetera mot Israel i norr.

Tid: cirka 760 före Kristus – en tid som präglades av politisk och ekonomisk välgång i Israel. Texten tillkommer på den såkallade “axialtiden” (cirka 800–500 f.Kr.) då många världsreligioner genomgick en förvandling där betoningen övergick från offer, riter och ceremonier till en större betoning på metafysik och etik, i synnerhet en betoning på personliga dygder. Detta syns tydligt i bland annat Amos 5:21-24.

Bakgrund: Assyrien hade ännu inte blivit en stormakt. Israel hade en stark ekonomi med en växande medelklass som levde i relativ lyx, ofta på de fattigas bekostnad. De fattiga hade inga juridiska rättigheter och utnyttjades ekonomiskt.

Fördjupning: Läs gärna Leif Carlssons bok Gud och rättvisan (Libris 2002).

Nycklar

Rättvisa: En människas tro bör bära frukt i hur hon bemöter sina medmänniskor. Amos budskap har en stark betoning på socialrättvisa – att Guds folk inte ska göra sig rikt på andras bekostnad, och att de fattiga ska behandlas rättvist både ekonomiskt, juridiskt och socialt.

Naturlig lag: Den naturliga lagen är Guds moraliska lag skriven på människors hjärtan. Den naturliga lagen är tillgänglig för alla människor, oavsett vad man har för trosbekännelse. Guds dom mot Israels och Judas grannländer fokuserar på deras brott mot den naturliga lagen – saker de bara bör förstå i egenskap av att vara människa. Det är först när domen kommer till Juda och Israel att de hölls ansvariga för att ha brutit mot Guds lag, den allmänna uppenbarelsen som bara hade givits Guds folk.

Betel: Betel var en viktig plats i det norra rikets religiösa liv. 1 Kungaboken 12:25–33 beskriver hur Israels kung Jerobeam lät resa en guldkalv i Betel och en i Dan som alternativ till tempelplatsen i Jerusalem. Betel representerar således religion på människans villkor som trotsar Guds föreskrifter om sann tro.

Av: Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.