Torsdag 9 juli: Joel 3

Denna vecka läser vi ur Joel, Obadja och Jona. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs Joel 3.

Tidigare uppmanades till fasta inför Herrens dag, här ges löfte om dom och upprättelse på Herrens dag. Vilka tankar och känslor väcker talet om dom hos dig?

I Nya testamentet talas om Jesu Kristi dag. Vad innebär den dagen?

Den yttersta tiden, Kristi återkomst, de dödas uppståndelse – allt detta hör till den nytestamentliga undervisningen och den kristna tron. Men hur predikas och talas det om det i dag?