Torsdag 8 oktober: Herrens svar

Läs Habackuk 2.

Gud svarar på Habackuks andra fråga genom att säga att det finns två grundläggande förhållningssätt i livet: att lita på sig själv och sin egen styrka och att lita på Gud (2:4).

  • Får Gud “mobba” någon – även om det är en ond människa eller nation?
  • Kapitlet beskriver hur de grymma babylonierna kommer att gå under. Ledare som Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi och Usama bin Ladin mötte en ond bråd död. Hur kände du dig när du fick nyheterna (eller om en annan ”ond” människas plötsliga död)?

Den här veckan läser vi ur Nahum, Habackuk och Sefanja. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm