Torsdag 6 augusti: Syndarens bön och offer

Denna vecka läser vi ur Första Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jens Gunnarsson, student vid Johannelunds teologiska högskola.

Läs kapitel 21.

Inte ens den bäste ledare står utan frestelser (kanske minst av allt de), och ibland faller även de i synd. En ledares synd kan få konsekvenser för dem han representerar, men lägg märke till denne ledares föredöme, som för sitt folks skull utropar ”låt din hand vända sig mot mig … men inte mot ditt folk”.

Det som slutligen avvände Guds vrede var ett offer. På samma sätt avvänder Jesu offer Guds vrede från oss, eftersom han av kärlek till oss ville att vårt straff skulle drabba honom själv. På korset ser vi samtidigt att Guds helighet får konsekvenser, vilket också David erfor då han skräckslagen såg ”Herrens ängels svärd”. Hur påverkar allt detta din gudsbild?