Torsdag 5 november: En Gud som ger hopp

Läs Titusbrevet 2:11–15.

Paulus beskriver Guds nåd, hur den förändrar oss och ger oss kraft att leva mer likt Jesus. Han talar också om hopp. Som kristna kan vi alltid glädja oss över åtminstone två saker: dels att Jesus förlåter all synd, och dels att han en gång ska komma tillbaka och slutgiltigt ställa allt till rätta.

Vad betyder det för dig? Vilka av ”världens begär” behöver du säga nej till? Vad hoppas du på?

 

Denna vecka läser vi ur Titusbrevet, Filemonbrevet och Judasbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Mikael Rastas, distriktskonsulent EFS Mittsverige.