Torsdag 5 mars: Josua 7–8:29

Denna vecka läser vi ur Josua. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, EFS missionär i Addis Abeba, Etiopien.

Läs kapitel 7–8:29.

Efter den fantastiska erövringen av den stora och befästa staden Jeriko kommer snabbt ett bakslag. Den lilla staden Aj kan inte erövras. Varför?

Akans synd gör alla israeliter till syndare. På samma sätt får Akan ta straffet på sig och de andra blir fria från syndens konsekvenser. Här finner vi en en bild av Adam och Kristus i miniatyr (jämför Rom 5:12-21).

Ta en stund för att bara tacka Jesus för att han har tagit också ditt straff på sig, så att du kan gå fri! Prisa Honom för att han var trofast ända till döden, den förnedrande döden på ett kors!