Torsdag 5 februari: Abraham

Läs kap 17–18

Här möter oss en Gud med budskap som får både Abraham och Sara att le. Hur såg deras leenden ut? (Namnet Isak som barnet sedan får betyder just leende eller han som ler). Finns det något exempel i ditt eget liv när ett misstroget leende fått förvandlas till ett äkta?

Här möter oss också den svåra texten om Sodom och Gomorra och den fascinerande ordväxling som blir mellan Abraham och Gud. Vad uppmanar texten dig till?