Torsdag 4 juni: Ödmjuk vishet

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 11.

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Salomo hade enorm kunskap och vishet men var svag för kvinnor, och förleddes in i avgudadyrkan. Vilka är dina svagheter? Hur kan du stärka den svaga länken i ditt liv?

Salomos avfall från Herren ger en djup tankeställare och stämmer till ödmjukhet. Om världens visaste människa, som dessutom fått möta Gud uppenbarad och höra hans röst, kunde vilseledas och avfalla, vad innebär det för dig och mig? Kan det vara så att vi förlitar oss för mycket på vår egen förmåga att stå fast och inte på Guds hjälp?