Torsdag 31 december: religionen som ger god lön

Läs 1 Tim 6.

Ett problem i församlingen var de som, baserat på en villolära, såg sig som superkristna. Ett annat problem var att vissa medlemmar ansåg att tron skulle ge dem ekonomisk fördel.

Paulus är väldigt tydlig: Ja, en kristen är rik, men inte nödvändigtvis på pengar. Vi har något som är mycket mer värt än alla pengar i världen. Vi är, tack vare Jesus Kristus offer på korset, helt befriade från synden och döden, vi har fått rätten att vara Guds barn, vi har fått den Helige Ande som förser oss med ledning, kraft, frid och mycket mycket mer. Men att vara kristen betyder också att vi har någon som förser oss med det som är nödvändigt här på jorden. Vi behöver aldrig sakna något av det nödvändiga, vare sig nu eller i evigheten.

Paulus varnar även människor för att blint söka efter rikedom, han har sett vad detta kan leda till. ”De låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för dåraktiga och skadliga begär som leder till att de störtar i fördärv och undergång.” Men märk väl att det inte är pengarna i sig som är problemet, utan det är människans kärlek till dem. Han uppmuntrar ju dem som är rika i samma kapitel till att inte vara högmodiga och bygga sitt hopp på Gud och inte sin rikedom.

När vi ser på världen i stort kan de flesta av oss räkna oss som rika, även om vi har varierande ekonomisk styrka. Vart sätter vi vårt hopp? På jobbet och lönen? På välfärden? Kreditkorten? Litar vi på att Gud förser oss med det nödvändiga?

 

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Timotheosbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS.