Torsdag 30 juli: Jak 2:14–26

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm.

Läs Jak 2:14–26.

Oavsett om du nyligen blivit kristen, eller har varit det under flera år, kan du se vilken skillnad tron på Jesus har gjort och gör i ditt liv? Vilka uttryck skulle du önska att tron fick ta, som du i dag saknar eller skulle vilja växa i? Be Gud om vishet och vägledning att få låta din tro och dina gärningar samverka, i det som han har förberett för dig.