Torsdag 3 september: Klag 3:1–24

Läs Klagovisorna 3:1–24.

I denna dikt står jag/mig i fokus. Trots att författaren har utsatts för mycket elände kallar han ändå folket att sätta sitt tillit till Gud.

  • Har du någon gång tänkt: “Nu orkar jag inte mer, jag hoppas inte längre på Herren” (3:18)? Gick det att uttrycka dina känslor för Gud? Hur gick det sedan?
  • Var söker författaren tröst och hopp? Utifrån den dåvarande situationen, hur skulle det kännas att höra dessa ord?
  • Varför inte ta ett par minuter och sjunga lovsången “Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar … stor är din trofasthet”?

Denna vecka läser vi ur Klagovisorna. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.