Torsdag 3 december: Vad gör vi åt vår missunnsamhet?

Läs kapitel 6.

”Då försökte ministrarna och satraperna finna något ämbetsbrott att anklaga honom för men lyckades inte: Daniel var så pålitlig att man inte kunde beslå honom med minsta fel eller oegentlighet.” Dan 6:4

Visst är det enerverande med präktiga människor? Människor som är lite FÖR perfekta och lite FÖR omtyckta.

Det är lätt att känna igen sig i känslan som de andra ministrarna och satraperna har, för visst har vi ganska lätt för att leta och hitta fel hos dessa ”perfekta” människor?

Hur hanterar du situationer när du känner missunnsamhet och avundsjuka? Hur agerar du mot personen i fråga? Ta en stund och samtala med Gud om det finns någon i din närhet där du agerat med missunnsamhet.

Om Dareios hade trott att Daniel inte levde hade han kanske dragit sig för att gå till lejongropen. Men nu sprang han och han ropade till Daniel innan han kommit fram till gropen. Kan det vara så att även han förtröstade på Gud? Kanske tack vare att han sett Daniels förtröstan och tillit.

Hur kan våra liv, och vår förtröstan till Gud vara ett vittnesbörd för människor i vår närhet?

 

Denna vecka läser vi ur Daniels bok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, insamlingsinformatör EFS kansli i Uppsala.