Torsdag 28 maj: Att Gud älskat först

Denna vecka läser vi ur Johannesbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotta Nordström, styrelseledamot Salt och student vid Johannelund.

Läs 1 Joh 4.

I dessa kapitel får vi läsa om Guds stora kärlek. Gud är kärlek och vi kan älska eftersom han älskat oss först. Dessa verser är värda att läsa några gånger till.

Johannes fortsätter sedan sitt resonemang med att säga att den som inte älskar sin broder inte kan älska Gud. Vårt bud från vår Herre Jesus är att älska våra bröder och systrar. Ta en stund och be för dina bröder och systrar runt om i världen som förföljs för sin tros skull.