Torsdag 26 mars: Kristologi

Denna vecka läser vi ur Galaterbrevet och Efesierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Ef 1.

Här ges en fantastisk beskrivning av Jesus och Gud. Läs den högt och långsamt och stanna upp en stund för de bilder och tankar som kommer till dig när det gäller din bild av Gud och/eller Jesus. Träder något nytt fram? Är det något ”gammalt” som gör sig påmint?